Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขสำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetsafety.xyz โดยทางผู้ให้บริการเว็บไซต์เป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยสมาชิกทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งข้อบังคับและเงื่อนไขจะมีมากหลายหลายข้อ สมาชิกควรที่จะทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด หากท่านละเลยในส่วนของกฎข้อบังคับต่าง ๆ หากกระทำความผิด ละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งจะพ้นจากการเป็นสมาชิกของเราทันที

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องมีอายุที่มากกว่า 18 ปีขึ้นไปถึงจะใช้บริการได้ การกรอกข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและมีความถูกต้อง หากไม่ทำตามข้อตกลงในส่วนนี้ เราจะปฏิเสธในการให้บริการกับผู้ใช้งาน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเข้าในคลังข้อมูลเป็นอย่างดี โดยทางเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ให้กับบุคคลอื่นอย่างแน่นอน หากไม่ได้รับการอนุญาตมาจากผู้ใช้งานโดยตรง
 3. การใช้งาน : สมาชิกทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การวางเงินเดิมพัน , การฝากเครดิต , การถอนเครดิต โดยจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ห้ามละเมิดข้อบังคับข้อใดโดยเด็ดขาด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ , ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการ ufabetsafety.xyz เราจะปฏิเสธความรับผิดชอบในทุก ๆ รูปแบบที่เกิดจากการใช้บริการของทางเว็บเรา
 5. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิก ตัดสิทธิ์สถานะของสมาชิกผู้ใช้บริการทุกคนได้ทุกเวลา ในกรณีที่ท่านละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนด เราจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านโดยทันที
 6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการ ufabetsafety.xyz มีสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา โดยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้าอีกด้วย
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลในแต่ละรูปแบบที่อยู่บนเว็บไซต์ ufabetsafety.xyz เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของทางเว็บไซต์ ufabetsafety.xyz แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำไปใช้โดยเด็ดขาด
 8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดจะถูกควบคุมโดยกฎหมายทั้งหมด หากบุคคลใดที่ละเมิดข้อบังคับที่เรากำหนดขึ้น จะถูกไต่สวนตามทางกฎหมายทันที
 9. การติดต่อสื่อสาร : สำหรับผู้ใช้งานที่มีข้อคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ contact@ufabetsafety.xyz
 10. การละเมิดข้อตกลง : หากสมาชิกที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราได้ละเมิดกฎข้อบังคับ ทางผู้ให้บริการจะขอใช้สิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ใช้งานที่ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabetsafety.xyz ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านยอมรับในส่วนของข้อบังคับต่าง ๆ โดยทันที